Råd og vejledning


Der kan være mange grunde til, at strømforsyningen svigter
Heldigvis er det ikke ret tit, at strømmen forsvinder, men når det sker, er det altid ubelejligt og irriterende – f.eks. når der er landskamp i fjernsynet, eller du har den store steg i ovnen.
 
De fleste strømsvigt skyldes fejl i installationerne i din bolig, så i stedet for at lade panikken tage over, kan du selv prøve at finde fejlen ved at følge vores vejledning her.
 
1. Kig ud ad vinduet
Er der heller ikke strøm hos naboerne eller i gadelyset, er fejlen sket i Verdos forsyningsnet. Så er der ikke andet at gøre end at vente på, at strømmen kommer tilbage.
Du behøver slet ikke ringe til Verdo, fordi fejlen er allerede registreret, og der er folk på vej for at udbedre skaderne.
 
2. Elektriciteten er væk i en del af boligen
Hvis strømmen kun er forsvundet i en del af din bolig, er der sprunget en sikring i gruppetavlen. Sikringer springer, når de overbelastes - enten fordi der er tilsluttet for mange apparater til sikringsgruppen, eller fordi der er en kortslutning i et apparat. Kig på sikringerne i gruppetavlen. Se efter om den lille farvede perle i enden af sikringen er faldet ud. Den falder ud, når sikringen springer.
Sluk først for gruppeafbryderen og derefter for alle afbrydere og stikkontakter i den mørkelagte del af boligen.
Skift sikringen, og tænd for gruppeafbryderen. Tænd for én kontakt af gangen i den mørkelagte del af boligen. Når sikringen springer, har du fundet apparatet med fejlen.
 
3. Elektriciteten er væk i hele boligen
Er hele huset mørkelagt, er det HFI/HPFI-afbryderen i gruppetavlen, der har slået fra. HFI/HPFI-afbryderen slår fra, hvis der sker en overgang til jord, dvs. at der "forsvinder" strøm ud af det elektriske kredsløb.
Prøv først at tænde for afbryderen igen. Nogle HFI/HPFI-afbrydere kan være meget følsomme over for eksempelvis lyn. Kommer strømmen tilbage, er der ikke fejl i installationen.
Vil afbryderen ikke blive inde, slukker du for alle sikringsgrupper på gruppetavlen. Tænd for HFI/HPFI-afbryderen og derefter for én gruppeafbryder af gangen. Når HFI/HPFI-afbryderen igen slår fra, har du fundet den fejlramte gruppe. Sluk for gruppeafbryderen, tænd HFI/HPFI-afbryderen og gå videre med fejlfinding, som når en sikring er sprunget.
Får du ikke strøm igen på denne måde, er der sandsynligvis en fejl i din boligs faste installation. Fejl i den faste installation skal repareres af en autoriseret el-installatør.
 
Hvad kan du gøre for at minimere risikoen?
Mange elektriske apparater har efterhånden en standbyfunktion. Hvis apparatet står i den tilstand, når det ikke benyttes, er der stor sandsynlighed for, at det bliver ødelagt, hvis der opstår en situation med overspænding. Slukker du derfor helt for de pågældende apparater, nedsætter du risikoen for ødelagte apparater og brandulykker. Som en sidegevinst nedsætter du også dit elforbrug. En gennemsnitsforbruger kan let spare 400-500 kroner om året på elregningen.
 
Døgnservice
Er uheldet ude - også uden for normal arbejdstid - kan vi rykke ud med kort varsel.
 
Kontakt os
Verdo A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
Tlf.: +45 7010 0232
 
Har du spørgsmål
Verdo El-net A/S besvarer gerne spørgsmål dine spørgsmål. Samtidig tager vi også altid gerne imod kommentarer fra vores kunder.
 
Hvem ejer stikledningen?
Stikledningen er betegnelsen for den ledning, der går fra et kabelskab til din bolig. I Verdo El-nets forsyningsområde tilhører stikledningen den enkelte boligejer.
 
Hvor starter mit ansvar?
Din ejendoms elforsyning begynder, hvor stikledningen har sit udgangspunkt i et kabelskab. 
Bliver elforsyningen defekt på strækningen fra kabelskabet frem til din bolig, er det dig, som står for udgiften. Det er dog muligt i langt de fleste tilfælde at tegne en forsikring mod brud på stikledninger og rør. Det er en god ide at undersøge, om din forsikring allerede dækker denne type skader.
 
Hvis du ikke kan konstatere en fejl i din egen installation, og der heller ikke er lys hos naboerne, er der højst sandsynligt tale om et strømudfald uden for huset.
Kontakt da Verdo på tlf. 7010 0232

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik